previous next Duchamp - Sonate, 1911


duchamp_sonate